Σύστημα κύκλου Πεντανίου

  • Cyclopentane Series High Pressure Foaming Machine

    Μηχανή αφρού υψηλής πίεσης Cyclopentane Series

    Τα ασπρόμαυρα υλικά αναμιγνύονται με το προμίγμα κυκλοπεντανίου μέσω της κεφαλής του πιστολιού ψεκασμού της μηχανής αφρισμού υψηλής πίεσης και εγχύονται στο ενδιάμεσο στρώμα μεταξύ του εξωτερικού κελύφους και του εσωτερικού κελύφους του κουτιού ή της πόρτας. Υπό ορισμένες θερμοκρασιακές συνθήκες, το πολυϊσοκυανικό άλας (isocy