Văn hóa công ty

Nguyên lý dịch vụ: Chúng tôi nồng nhiệt chào đón khách hàng mới và cũ, biết chính xác khách hàng cần gì, kiểm soát chặt chẽ quy trình chất lượng, đảm bảo chu kỳ giao hàng theo hợp đồng; thực hiện theo dõi chất lượng kịp thời và nhanh chóng giải quyết các phản đối về chất lượng. Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao và có giá trị nhất, đồng thời giành được sự hiểu biết, tôn trọng và ủng hộ của họ bằng sự chân thành và mạnh mẽ. Giảm chi phí mua sắm và rủi ro cho khách hàng, đồng thời cung cấp sự bảo vệ thiết thực cho khoản đầu tư của khách hàng.
Triết lý quản lý: Tin tưởng vào nỗ lực và sự cống hiến của nhân viên, ghi nhận thành quả của họ và đem lại lợi nhuận tương ứng, đồng thời tạo ra môi trường làm việc tốt và triển vọng phát triển cho nhân viên.
Đề cương phát triển: tiên phong và đổi mới, thực hiện hiệu quả chiến lược lớn của tập đoàn; đi trước, để xây dựng năng lực cốt lõi của doanh nghiệp. Việc theo đuổi sự xuất sắc là vô tận, luôn thăng tiến theo thời gian và tạo ra tương lai! Theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng nó trên cơ sở làm hài lòng khách hàng.