Hệ thống Pentane chu kỳ

  • Cyclopentane Series High Pressure Foaming Machine

    Máy tạo bọt áp suất cao dòng Cyclopentane

    Các vật liệu đen và trắng được trộn với hỗn hợp xyclopentan trộn qua đầu súng phun của máy tạo bọt áp suất cao và được bơm vào lớp xen giữa vỏ ngoài và vỏ trong của hộp hoặc cửa. Trong điều kiện nhiệt độ nhất định, polyisocyanat (isocy