Tham quan nhà máy

Kể từ khi thành lập vào năm 2013, công ty chúng tôi đã không ngừng mở rộng. Bây giờ công ty chúng tôi không giới hạn trong việc cung cấp cho khách hàng sản xuất máy móc. Đồng thời, chúng tôi cũng đã đầu tư nhà máy sản xuất khuôn polyurethane và nhà máy sản xuất thành phẩm của riêng mình để đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của khách hàng ở các khía cạnh khác nhau, để trở thành một công ty tích hợp giữa thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh. Mục tiêu là cung cấp dịch vụ một cửa toàn diện với tư cách là nhà sản xuất chuyên nghiệp tích hợp thiết bị polyurethane.

Nhà máy Máy & Khuôn mẫu

车间01

Nhà máy thành phẩm

车间02