Máy đúc PU đàn hồi

  • PU Elastomer Casting Machine

    Máy đúc PU đàn hồi

    Máy đúc đàn hồi nhiệt độ cao được công ty Yongjia mới phát triển dựa trên việc học hỏi và tiếp thu các kỹ thuật tiên tiến ở nước ngoài, được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất bánh xe, con lăn bọc cao su, sàng, bánh công tác, máy OA, bánh xe trượt băng, đệm, v.v. Máy này có số lần lặp lại cao